Terms & Conditions

Op al onze verkoop overeenkomsten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Zij zullen bij ieder offerte en opdrachtbevestiging overeengekomen worden. Nieuwe klanten zullen deze voorwaarden toegezonden krijgen. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Metaalunievoorwaarden – 2019
Metaalunievoorwaarden EN – 2019